Dziś jest twój szczęśliwy dzień: roku .
Autoryzowany partner GRASSLAND FARMS Autoryzowany partner GARDENA


   

Polityka prywatnosci

§1. Postanowienia Ogólne


1. Administratorem danych jest Ekoos Stanislaw Poluch z siedziba w Szczecinie, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców pod numerem NIP: 8521131542, REGON: 810526301. Ochrona danych odbywa sie zgodnie z wymogami powszechnie obowiazujacych przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatnosci termin "Uzytkownik" zastapiony zostal okresleniem "Ty", "Administrator" - "My". Termin "RODO" oznacza Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym sa traktowane jako poufne i nie sa widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych


1. Jestesmy administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, ze jesli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imie, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
2. Jestesmy takze administratorem osób zapisanych na newsletter.
3. Dane osobowe przetwarzane sa:
a. zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrozona Polityka Prywatnosci,
c. w zakresie i celu niezbednym do nawiazania, uksztaltowania tresci Umowy, zmiany badz jej rozwiazania oraz prawidlowej realizacji Uslug swiadczonych droga elektroniczna,
d. w zakresie i celu niezbednym do wypelnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolnosci osoby, której dane dotycza.
4. Kazda osoba, której dane dotycza (jezeli jestesmy ich administratorem) ma prawo dostepu do danych, sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kontakt z osoba nadzorujaca przetwarzanie danych osobowych w organizacji Uslugodawcy jest mozliwy droga elektroniczna pod adresem e-mail: admin@ekos.pl.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiazaniu Umowy lub cofnieciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczen przed sadem lub jezeli przepisy krajowe albo unijne badz prawa miedzynarodowego obliguja nas do retencji danych.
7. Mamy prawo udostepniac Twoje dane osobowe oraz inne, podmiotom upowaznionym na podstawie wlasciwych przepisów prawa (np. organom scigania).
8. Usuniecie danych osobowych moze nastapic na skutek cofniecia zgody badz wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Nie udostepniamy danych osobowych innym podmiotom anizeli upowaznionym na podstawie wlasciwych przepisów prawa.
10. Dane osobowe przetwarzaja osoby wylacznie upowaznione przez nas albo przetwarzajacy, z którymi scisle wspólpracujemy.

§3. Pliki cookies

§3. Pliki cookies
1. Witryny www.ekos.pl; www.centrumnawadniania.com; www.nawadnianieszczecin.pl; www.swiatgrilla.com; www.robotykoszace.com; uzywaja cookies. Sa to niewielkie pliki tekstowe wysylane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegladarki. Kiedy przegladarka ponownie polaczy sie ze strona, witryna rozpoznaje rodzaj urzadzenia, z którego laczy sie uzytkownik. Parametry pozwalaja na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzyl. Cookies ulatwiaja wiec korzystanie z wczesniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotycza adresu IP, typu wykorzystywanej przegladarki, jezyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy uslug internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesylanych do witryny za posrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane sluza nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób uzytkownicy korzystaja z naszych witryn, aby usprawniac funkcjonowanie serwisu zapewniajac bardziej efektywna i bezproblemowa nawigacje a takze monitorowania informacji o uzytkownikach dokonujemy korzystajac z narzedzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie uzytkownika na stronie.
3. Cookies identyfikuje uzytkownika, co pozwala na dopasowanie tresci witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamietujac jego preferencje, umozliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantowac najwyzszy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane sa wykorzystywane jedynie wewnatrz firmy Ekoos w celu optymalizacji dzialan.
4. Na naszej witrynie wykorzystujemy nastepujace pliki cookies :
a. "niezbedne" pliki cookies, umozliwiajace korzystanie z uslug dostepnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniajace pliki cookies wykorzystywane do uslug wymagajacych uwierzytelniania w ramach serwisu;
b. pliki cookies sluzace do zapewnienia bezpieczenstwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduzyc w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c. "wydajnosciowe" pliki cookies, umozliwiajace zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d. "funkcjonalne" pliki cookies, umozliwiajace "zapamietanie" wybranych przez uzytkownika ustawien i personalizacje interfejsu uzytkownika, np. w zakresie wybranego jezyka lub regionu, z którego pochodzi uzytkownik, rozmiaru czcionki, wygladu strony internetowej itp.;
e. "reklamowe" pliki cookies, umozliwiajace dostarczanie uzytkownikom tresci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowan.
5. W kazdej chwili masz mozliwosc wylaczenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmiane ustawien w przegladarce internetowej.
6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane sa jedynie w miejscach, w których wypelniajac formularz wyraznie wyrazisz na to zgode. Powyzsze dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbednych do wykonania danej funkcji.

§4 Prawa Uzytkownika


1. Prawo do wycofania zgody Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO masz prawo w kazdej chwili wycofac wyrazona zgode na marketing bezposredni naszych produktów ubezpieczeniowych. Cofniecie zgody wywoluje skutki na przyszlosc, poczawszy od chwili wycofania zgody. Nie wplywa natomiast na zgodnosc z prawem wykorzystania Twoich danych osobowych na podstawie zgody do chwili jej wycofania. Cofniecie zgody nie pociaga za soba dla Ciebie zadnych negatywnych konsekwencji.
2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych Na podstawie art. 21 RODO masz prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jezeli wykorzystujemy te dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, tj. w zwiazku z zamówieniem kontaktu, w zwiazku z administrowaniem Stronami Internetowymi i prowadzeniem statystyki korzystania ze Strony Internetowej. W zwiazku z wniesieniem sprzeciwu zaprzestaniemy wykorzystywania tych danych w tym celu oraz, nie majac innej podstawy prawnej, usuniemy te dane. Jednakze w odniesieniu do wykorzystywania danych osobowych w zwiazku z administrowaniem Strona Internetowa i prowadzeniem statystyki korzystania ze Strony Internetowej zastrzegamy sobie prawo do zbadania zasadnosci wniesionego sprzeciwu.
3. Prawo dostepu do danych. Na podstawie art. 15 RODO masz prawo uzyskac od nas potwierdzenie, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a jezeli ma to miejsce, masz prawo:
a. uzyskac dostep do swoich danych osobowych;
b. uzyskac informacje o celach wykorzystywania, kategoriach wykorzystywanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przyslugujacych Ci na mocy RODO oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o zródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w zwiazku z przekazaniem tych danych poza Unie Europejska;
c. uzyskac kopie swoich danych osobowych.
4. Prawo do sprostowania danych. Na podstawie art. 16 RODO masz prawo zadac od nas sprostowania Twoich danych osobowych (jezeli sa nieprawidlowe) oraz ich uzupelnienia (jezeli sa niekompletne).
5. Prawo do usuniecia danych ("prawo do bycia zapomnianym") Na podstawie art. 17 RODO masz prawo do zadania usuniecia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jezeli podstawa prawna ich zebrania oraz dalszego wykorzystania przestala istniec albo nie istniala od samego poczatku. Dotyczy to przypadku, gdy:
a. uwazasz, ze Twoje dane osobowe przestaly byc niezbedne do celów, w których je zebralismy lub wykorzystywalismy;
b. wniosles sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu marketingu naszych produktów i uslug;
c. wniosles zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w zwiazku z administrowaniem Stronami Internetowymi i prowadzeniem statystyki korzystania ze Strony Internetowej;
d. przepisy prawa nakazuja nam usuniecie Twoich danych;
e. uwazasz, ze Twoje dane osobowe sa przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo zadania usuniecia danych osobowych, w zwiazku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, mozemy zachowac pewne dane osobowe w zakresie niezbednym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
6. Prawo do ograniczenia wykorzystania danych Na podstawie art. 18 RODO masz prawo do zadania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:
a. zadasz sprostowania Twoich danych osobowych lub zglaszasz sprzeciw wobec ich wykorzystania w celu administrowania Strona Internetowa i prowadzenia statystyki korzystania ze Strony Internetowej; przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, jednakze sprzeciwiasz sie usunieciu tych danych;
b. Twoje dane osobowe przestaly byc niezbedne do celów, w których je zebralismy lub wykorzystywalismy, jednakze sprzeciwiasz sie usunieciu tych danych, poniewaz sa Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen. Jezeli, w wykonaniu wymienionych powyzej uprawnien, wystepujesz do nas z zadaniem, spelnimy to zadanie albo odmówimy jego spelnienia niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w ciagu miesiaca po jego otrzymaniu. Jezeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter zadania lub liczbe zadan - nie bedziemy w stanie spelnic Twojego zadania w ciagu miesiaca, spelnimy je w ciagu kolejnych dwóch miesiecy informujac Cie uprzednio o zamierzonym przedluzeniu terminu.
7. Prawo do skargi Jezeli uwazasz, ze Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostaly naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

§5. Zmiany w Polityce Prywatnosci

Wszystkie ewentualne przyszle zmiany w naszej Polityce prywatnosci beda publikowane na Stronie Internetowej. Istotne zmiany naszej Polityki prywatnosci beda ponadto oglaszane uzytkownikom przy pomocy wyraznie widocznych bannerów lub w inny, równie skuteczny sposób.
(1kB)
(1kB)
                Strona główna  |   O firmie  |   Usługi  |   Nawadnianie  |   Kontakt  |   Sklep  |   Dystrybucja  |   Serwis


Content

Ekoos Solar Energy

Systemy fotowoltaiczne, farmy solarne, pozyskiwanie energii

Zarabiaj dzięki wykorzystaniu odnawialnych Ÿródeł energii

Zamów już dziś ! 601 782 237


Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Content

Ekoos Serwis GARDENA

Autoryzowany serwis GARDENA

ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin

Zadzwoń 601 953 578


Kliknij aby przejść do serwisu